Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Dũng cảm không phải là không sợ, mà là sợ nhưng vẫn làm.

Không sợ mà làm, đó là một việc rất bình thường. Vì với việc không sợ, bạn chẳng có lí do gì phải đắn đo, e ngại khi làm một vấn đề gì đó. Tuy nhiên, sợ mà vẫn làm, đó được gọi là dũng cảm. Tại sao ư? Vì bạn có sợ, tức là bạn đã nhận ra được nguy hiểm, khó khăn trong đó. Thấy gian khổ, trở ngại mà vẫn chấp nhận đương đầu, việc này mới được coi là dũng cảm đấy.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét