Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thành công không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Có thể nói, chẳng có ai thành công mà chưa bao giờ nhận lãnh thất bại. Tuy nhiên, người thành công, có bản lãnh mà người thất bại không có. Đó là, họ nhìn nhận được thất bại của mình. Họ biết bản thân mình đã học được những gì sau thất bại. Họ biết lý do tại sao họ lại thất bại. Để rồi, sau khi vấp ngã, họ sẽ tiếp tục đứng lên. Và lúc này, họ sẽ đi nhanh hơn so với trước khi vấp ngã. Quả thật, câu nói “Thất bại là mẹ thành công” vốn chẳng bao giờ sai. Nhưng người thất bại có thể thành công không, lại do chính bản thân họ quyết định.

ST

0 nhận xét:

Đăng nhận xét