Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Buông tay mới nhẹ nhõm.

Một người cha nói với con của mình rằng:

“Hãy nắm chặt bàn tay của con lại, nói cho cha biết con có cảm giác gì?”.

Người con nắm chặt tay:

“Hơi mệt ạ”.

Người cha:

“Con thử nắm chặt hơn nữa xem!”.

Người con:

“Càng mệt hơn ạ!”.

Người cha:

“Vậy con hãy buông tay ra!”.

Người con thở phào một hơi:

“Thoải mái hơn nhiều rồi ạ!”.

Người cha:

“Khi con cảm thấy mệt, nắm càng chặt sẽ càng mệt, buông nó ra, sẽ thoải mái hơn nhiều!”.

Bài học rút ra:

Buông tay mới nhẹ nhõm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét