Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Có 3 cách để học hỏi: đọc sách, gần người khôn ngoan và nhìn những thằng ngu làm rồi làm ngược lại

1. Đọc sách:

Muốn khôn lên, đừng chăm chăm hỏi những gì sách báo hay Google đã viết. Cái gì tự mình học được, thì đừng ỷ lại người khác.

Có một sự thật là, học từ vấp ngã của mình là tốt, nhưng tốt hơn nữa là học từ thất bại và cả thành công của những người khác. Và những điều đó thì được viết trong sách.

Người ta nói: “Đọc sách hay là chết”, ý chỉ nếu không đọc sách thì khó mà thay đổi được con người, vận mệnh. Đọc sách chính là đứng trên vai người khổng lồ.

Người đọc sách có thể chưa gặt hái được thành công, nhưng chắc chắn sẽ sở hữu một tư duy rất sang, khí chất hơn người. Thành công thực ra chỉ là vấn đề thời gian.

2. Gần gũi người khôn ngoan hơn mình:

Ở gần một người rỗng túi, mình sẽ là người rỗng túi thứ 2. Ở gần một người thành công, mình sẽ là người thành công thứ 2. Ấy vậy mới nói, gần mực thì đen gần đèn thì rạng.

Thu nhập trung bình của mình sẽ bằng thu nhập của 5 người mình hay tiếp xúc nhất. Thế mới biết, môi trường tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách quyết định số phận.

Đi với người giỏi hơn, chắc chắn học được nhiều điều tốt hơn. Đừng lãng phí thời gian với những người không đóng góp được cho thành công của ta. Ai làm mình đi chậm lại, hãy lặng lẽ dẹp qua bên.

3. Nhìn những thằng ngu làm và làm ngược lại:

Thấy người ta vấp ngã rồi mà vẫn còn cố chấp dẫm vào vết xe đổ ấy thì cũng chịu. Thực ra con người chỉ hơn nhau ở chỗ biết quan sát để tìm thấy bài học mà thôi.

Đừng tranh cãi với những thằng ngu, chúng sẽ thắng ta bằng kinh nghiệm. Hãy cứ âm thầm làm ngược lại điều chúng làm là được

0 nhận xét:

Đăng nhận xét