Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Tuyệt đối không thể không phấn đấu


Năm thi đại học, tôi chỉ được 6 điểm, còn con trai của bạn mẹ tôi được 20 điểm, cậu ta đến học tại trường đại học trọng điểm, còn tôi chỉ có thể đi làm thuê.

Chín năm sau, mẹ của cậu ta chạy đến khoe khoang với tôi và mẹ tôi rằng con trai bà ta đang đi phỏng vấn vào chức giám đốc lương tháng vài chục triệu… Còn tôi, lại đang nghĩ: có nên tuyển dụng cậu ta không.

Bài học rút ra:

Bạn,có thể không học đại học, nhưng bạn, tuyệt đối không thể không phấn đấu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét